Material escolar

L’escola es caracteritza per la socialització de llibres i materials didàctics.

Al cicle infantil es treballa amb llibres de consulta i material, tant didàctic com fungible, socialitzat.

A tota Primària els llibres que estan presents a l’aula, tant de text com de consulta, són socialitzats. Els quaderns en què s’escriu al damunt són d’ús individual.

L’objectiu és treballar i fomentar els valors socials, medioambientals i pedagògics:

    • Saber compartir
    • Respectar el material comú
    • Racionalitzar el consum
    • Estalviar despeses familiars
    • Possibilitar més varietat de textos i així donar més informació als alumnes