We make sketchbooks

Last week, children in the 3rd Cycle of Primary Education finished the covers for their sketchbooks. Artists use sketchbooks to observe the world around them and to draw their ideas.

La passada setmana, els alumnes de Cicle Superior de Primària van acabar les tapes dels seus llibres d’esbossos. Els artistes utilitzen els llibres d’esbossos per observar el món que els envolta i per dibuixar les seves idees.

This school year, they are going to use their sketchbooks for homework to practise observation and develop new techniques, in class to plan art projects and to write in as a journal.

Aquest curs, utilitzaran els seus llibres d’esbossos per practicar l’observació i desenvolupar tècniques artístiques a casa, per planificar projectes d’art a l’aula i per escriure-hi com si fos un diari.

We used a technique called “marbled paper” and the result was amazing. Click here to see their artworks.

Vam utilitzar una tècnica anomenada “paper marbrejat” i els resultats van ser sorprenents. Cliqueu aquí per veure les seves obres d’art.

We attach a tutorial. Enjoy the video and try to do it at home with your parents. You will have great fun!

Adjuntem un tutorial. Gaudiu del vídeo i proveu de fer-ho a casa amb els pares. Segur que us ho passeu molt bé!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>