Etwinning Christmas wishes

Our eTwinning friends wish “Merry Christmas and Happy New Year” in their language. Have a look at the padlet below.

Els nostres amics d’eTwinning ens desitgen “Bon Nadal i Feliç Any Nou” amb la seva llengua. Feu un cop d’ull al padlet de sota.

Hecho con Padlet

Throughout this term we have shared different traditions while we worked on our padlet. We have seen dances, recipes and typicals clothes from other countries. It has been very interesting. We can’t wait to see the final result in February!

Al llarg d’aquest primer trimestre hem compartit diferents tradicions mentre treballàvem en el nostre padlet. Hem vist balls, receptes i robes típiques d’altres països. Ha estat molt interessant! Tenim moltes ganes de veure el resultat final al Febrer!

Moreover, we have an important information to announce: One of our students from Year 6 (S.L.) won the “LOGO CONTEST” and her logo represents the “Sharing traditions” project. CONGRATULATIONS!!!

A més, tenim una informació important a anunciar. Una de les nostres estudiants de 6è (S.L.) curs va guanyar “El concurs del Logo” i el seu logo representa el projecte “Compartint tradicions”. ENHORABONA!!!