Oferta educativa

Parlem d’una escola cíclica, per tant, 1r i 2n és un grup, 3r i 4rt un altre, i 5è i 6è un altre. Pel que fa a Infantil, la ràtio a les aules solen ser d’uns 10-12 alumnes i, a primària, un promig de 16 alumnes.