L’equip de mestres

MEMBRES DE L’ESCOLA
CLAUSTRE
E. Infantil Carme Garriga
Àngels Nevado
Carme Bouso
P-3

P-4 P-5

C.Inicial Laura Martínez
Ernest Faixedas
primer i segon
C.Mitjà Magda Parés
Marta Iscla
Tercer i Quart
C. Superior Sandra Grande
Anna Maria Burguès (subtituta Alba Roca)
Cinquè i sisè
Àmbit Artístic Alba Roca Primària
Àmbit d’Educació Física Ernest Faixedas Primària
Àmbit Lingüístic: llengua anglesa Sandra Grande Especialista
Reforç COVID Lourdes (substituta; Tina)
EAP Núria Cussó
Logopèdia Cristina Pérez
Psicòloga Anna Bruns
Equip directiu Magda i Mireia
CÀRRECS
Secretaria Magda Parés
Directora Mireia Antonell
Coordinadora Primària Laura Martínez
Coordinador pla TAC Ernest Faixedas
Riscos laborals Mireia Antonell
SERVEIS
Cuinera Mercè
Monitoratge menjador Gemma Fernández
Leila
Juani
Monitoratge SAM Gemma Fernández
Neteja Nàdia Bahouji
Loli
Manteniment exterior Paul