Material escolar

L’escola disposa de tot tipus de material.

De fet, el nostre dia a dia, es basa en el poder manipular, experimentar.. per tant, el material que s’utilitza mira d’assegurar que l’aprenentatge pugui passar per la base de l’experimentació i manipulació, mirant d’assegurar una bona base en l’adquisició de nous conceptes.

Caixes amb tot tipus de material matemàtic, lingüístic…

Llibres de lectura, material fungible, reciclat.

No pot faltar tot el material que ens permet treballar les TIC. La robòtica, etc.

Les famílies paguen una única quota en concepte de material per curs escolar. No han de portar res especial ja que l’escola proveeix a tothom del que és necessari en el nostre dia a dia.