Normativa Departament

APARTATS NORMATIVA
2018-2019
NORMATIVA 2018-2019

DOC ACOLLIDA MESTRES NOUS 2017-2018 DOCUMENT TAC 1 ORIENTACIONS SOBRE LES TIC A L’ESCOLA
ORIENTACIONS PLANS INDIVIDUALS PRIMÀRIA ORDRE EDU 296/2008 (AVALUACIONS, REPETICIONS, DOCUMENTS… A PRIMÀRIA) ORIENTACIONS MESTRES DE PRIMÀRIA PLA TAC DE CENTRE. MÍNIMS COMPETENCIALS X CICLES
ORIENTACIONS PROGRAMACIÓ PER COMPETÈNCIES A PRIMÀRIA ORIENTACIONS SOBRE EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA ORIENTACIONS SOBRE EL CURRÍCULUM D’E. INFANTIL FESTES SOSTENIBLES A L’ESCOLA ACTUACIONS SUPÒSITS DIVERSES REALITATS SOCIALS DE L’ALUMNAT
 RESOLUCIÓ ALUMNAT ALTES CAPACITATS DECRET DE DIRECCIONS DE PRIMÀRIA LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC) AVALUAR PER APRENDRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES ORIENTACIONS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE L’ALUMNAT
RESOLUCIÓ ALUMNAT ALTES CAPACITATS LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC) AVALUAR PER APRENDRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES ORIENTACIONS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE L’ALUMNAT
 QÜESTIONS RELATIVES A SEGURETAT I SALUT PROTOCOL AL·LÈRGIES CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA (DEP. DE SALUT) CONSELLS EN CAS D’EMERGÈNCIES FAMÍLIA I ESCOLA HÀBITS SALUDABLES
EDUCACIÓ EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES