Història

Podríem dir que la història de l’escola comença a Bescanó l’any 1860, quan es van crear a Bescanó les primeres escoles del municipi, juntament amb la d’Estanyol que es va crear el 1861. Després de molts anys d’estar en un edifici vell, l’any 1926 l’Ajuntament va decidir adquirir la Casa Sambola amb la finalitat de traslladar-hi la Casa Consistorial amb les seves dependències i les escoles. Això es va fer aquell mateix any i durant més de 50 anys es va compartir edifici amb l’Ajuntament. Durant molts anys l’escola tenia uns espais petits, amb unes aules velles i sovint fosques. El poble no era gaire gran i hi havia pocs mestres. Eren els temps del Sr. Josep Ruhí, la Sra Anna Cabané  i el Sr. Lluís Vigué, persones que han deixat un gran record al poble i que hi van estar durant molts anys, fins a la seva jubilació. Amb el nom de Josep Ruhí hi ha una coral al poble i el parc del costat de l’Ajuntament porta el nom del Sr Lluís Vigué. Anys més tard van arribar a l’escola la Srta Carme Cuadrado, la Srta Carme Busquets i qui fou directora de l’escola durant molts anys, la Srta. Mª Rosa Ríos, la Srta Francesca Rios, el Sr Ramon Ministral, actual director, la Srta Maria Saubí, la Srta Cèlia Barnadas, la Srta Mª Rosa Santiago…(alguns encara són a l’escola, altres s’han anat jubilant en el nostre poble) entre altres mestres de bon record pel poble com el Sr. Sebastià Oliveras.
Als anys 70 es va començar a veure que el poble creixia i que les escoles es començaven a quedar obsoletes en tots els sentits i fou quan l’Alcalde d’aquells moments el Sr. Jaume Casademont va adquirir els terrenys actuals on està situada l’escola, val a dir que amb una gran visió de futur, doncs va comprar el doble de l’espai que es demanava en aquells temps per una escola d’una línia. Gràcies a això tenim suficient espai per a tots i s’hi va poder construir l’Escola Bressol Municipal Bescanó Nins i més tard es va poder ampliar l’escola. Anys més tard l’Ajuntament va crear la 2a Llar d’Infants El Carrilet a l’edifici del Polivalent a l’altre costat del poble.
Fou amb el Sr. LLorenç Tarrenchs com a alcalde, quan es va començar a aixecar l’actual edifici de Primària i també amb gran visió de futur l’edifici d’Educació Infantil, que des del primer moment va comptar amb quatre aules, quan només hi havia alumnes de P-4 i de P-5, cosa que va permetre comptar amb una aula de Psicomotricitat i una de Música durant força temps, fins que va anar augmentant el nombre d’alumnes i es va instaurar l’ensenyament a partir de 3 anys i es van haver d’habilitar com a aules ordinàries.
L’actual edifici de l’escola va començar a funcionar el curs 1979-80 i el 27 d’abril de l’any 1980 es va inaugurar, siguent alcalde el Sr. Llorenç Carreras i directora la Sra Carme Cuadrado. Es va decidir posar-li el nom de Dr. Sobrequés en honor a l’insigne historiador i pedagog Santiago Sobrequés i Vidal.
Poc a poc l’escola va anar augmentant el nombre d’alumnes, vam arribar a ser gairebé 340 alumnes, això eren els temps dels 7ès i 8ès. Tot i que aquest curs 2017-2018 som 564 de P-3 a 6è.
Amb la implantació de la Reforma es va produir un gran trasbals amb la marxa dels nois i noies de 12 i 13 anys, cap a Salt. Tothom volia que es quedessin al poble, però sovint l’administració no entén de causes i interessos de poble i els nois i noies van acabar havent d’anar a altres pobles de la rodalia a fer l’E.S.O. (Alguns anaven a Salt, altres a Amer, i alguns a escoles concertades i privades de Girona )
De mica en mica ens vam anar trobant amb una escola que se’ns anava quedant petita. Ha augmentat el cens de Bescanó, hi havia més naixements i també venia gent de fora, cosa que va fer que l’edifici d’Educació Infantil s’hagués hagut d’engrandir amb 2 aules més, que es van estrenar el curs 2002-2003. Durant anys vam haver d’habilitar l’entrada de l’edifici d’Educació Infantil com a aula. Actualment encara ho està. Aquesta ampliació de l’edifici va ser possible gràcies a l’acció de l’Ajuntament, després del compromís pres per la Sra. Carme Laura Gil, Consellera d’Ensenyament de la  Generalitat, davant de l’Alcalde Sr. Xavier Soy i la directora del centre, en aquells moments, Sra Mª Rosa Rios.
A partir d’aquí l’Ajuntament es va posar a treballar en l’ampliació de l’Edifici d’Educació Primària i en la cobertura del passadís que uneix els dos edificis. Després d’esforços i d’estretors i amb la col·laboració de tothom, el 20 de setembre del 2008 el Sr. Ernest Maragall, Conseller d’Educació va inaugurar l’ampliació de l’edifici.
Altra vegada l’escola se’ns ha tornat a quedar petita. Hem hagut de suprimir aules de reforç (l’aula de Música és aula ordinària, així com ho són la d’Anglès i la de Plàstica (val a dir que aquesta mai es va poder utilitzar…) Hi ha 2 aularis al pati d’Educació Infantil…El curs 2013-2014 ja vam haver d’habilitar la sala de professors com a aula eventual… El curs escolar 2014-2015 vam demanar  a l’Ajuntament que eliminés una pared que separava 2 tutories a fi de tenir una aula més gran per poder fer més desdoblaments… Actualment som una escola de 3 línies a tots els nivells. Només a 1r i a 3r hi ha 2 línies. I  tenim 4  aularis més a Primària,… Aquest curs 2017-18 hem recuperat l’aula de Música i la Plàstica … algunes hores.
Fa uns anys l ‘Ajuntament es va tornar a posar a treballar en aconseguir la 2ª escola pel poble, però la situació de crisis dels darrers anys ha fet que, de moment, estigui estancada, tot i que la davallada de la natalitat fan preveure que … la cosa va per llarg.
A partir del curs escolar 2010-2011, amb l’esforç de l’Ajuntament i del Departament d’Ensenyament, es va posar en marxa el SES Miquela  de Bescanó (actual IES la Miquela) per la qual cosa els alumnes de l’escola ja no han de marxar del poble. I el curs 2013-14 va sortir la 1a promoció d’alumnes graduats en l’ESO de Bescanó. El curs  curs 2014-2015 es va implantar el Batxillerat que ens va portar a tenir tots els nivells d’ensenyament des de la Llar d’Infants fins al Batxillerat en el nostre poble.
Ens sentim orgullosos de la nostra comunitat educativa, doncs amb l’esforç de tots: escola, famílies i Ajuntament hem aconseguit tenir un ensenyament de qualitat al nostre poble. Com diem sempre a les noves famílies que arriben al poble: atenem els nens i nenes des de P-1 fins a “P-17”. Els de P-17 són aquells que fan el batxillerat al nostre poble.