Documents de centre

En aquesta pàgina es recullen alguns dels principals documents de centre:

 

NOM DOCUMENT DATA D’ACTUALITZACIÓ ARXIU
NOFC (Normativa d’organització i funcionament de centre) Gener 2021
Carta de Compromís
Projecte Lingüístic (en revisió) 29 Maig 2008
Pla de Convivència Juny 2021