CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA ANY 2018

Amb data 2 de novembre 2017 es fa públic l’anunci de licitació del contracte de neteja de l’Institut Montsoriu per a l’any 2018.

Les empreses interessades poden trobar l’anunci complert de la licitació, el plec de condicions administratives així com el plec de condicions tècniques en el següent enllaç:

Documentació

La data límit de presentació de proposicions és el dia 17 de novembre de 2017.

Pot ser per correu postal a l’adreça Carrer Dr. Carulla, s/n – 17401 Arbúcies o presencialment, al mateix lloc de 8:00 a 15:00 hores.

Obertura del sobre C del contracte de neteja

L’obertura del sobre C del contracte de neteja de l’Institut Montsoriu es farà el proper dijous dia 30 de novembre a les 10:20 hores a les dependències de l’Institut.