Equip humà

Equip docent d’educació infantil

Coordinació: Lídia Carretero

Marta López: Educació infantil 3 anys
Maria Bigordà: Educació infantil 4 anys
Lídia Carretero: Educació infantil 5 anys i Coordinació
Núria Orte: Reforc
Maria Josep Cot: Reforç
Blanca Mostaza: Educació especial
Lourdes Ruiz: Educació musical
Fran Jiliberto: Llengua Anglesa

Equip docent d’educació primària

Rebeca Jimenez: Primer de primària
Anna Cornellà: Segon de primària A
Esther Flores: Segon de primària B
Laura Lázaro: Tercer de primària
Tatiana García: Quart A de primària
Cristina Serrano: Quart B de primària
Patricia Martín: Cinquè A de primària i Coordinació tutorial
Quim Preixens: Cinquè B de primària
Núria Orte: Reforc
Maria Josep Cot: Reforç
Blanca Mostaza: Educació especial i Coordinació de projectes
Lourdes Ruíz: Educació musical
Fran Jiliberto: Llengua anglesa
Alba Salat: Educació física

Equip docent de 1r ESO

Raúl Arana: Projectes SAE
Sergi del Moral: Projectes CTM
Núria Boix: Català, Animació lectora i Projectes LIN

Alícia Salvador: Educació física
Merche García: Castellà i Projectes LIN

Anna Jordà: Anglès, Hora del cinema i Projectes LIN
Núria Junyent: Ciències, Tutora 1B, Projectes CTM i Coordinació tutorial
Núria Pons: Projectes SAE
Rosa Salort: Música, Tutora 1A, Projectes LIN

Projectes transversals: Rosa Barcelona, Salva Chiva, Merche García, Anna Jordà, Núria Junyent i Rosa Salort

Equip docent de 2n ESO

Raúl Arana: Socials, Hora del cinema, Projectes SAE i Coordinació de projectes
Carme Agustí: Català, Animació lectora, Tutora 2A, ViP i Projectes LIN
Mercè Castro: Matemàtiques, Tecnologia i Projectes CTM
Júlia Coll: Educació física
Núria Pons: Castellà, Projectes LIN i Referent de projectes LIN
Maria Pose: Anglès
Pere Royo: Ciències, Tutor 2B, Projectes CTM i Coordinació de projectes

Projectes transversals: Raúl Arana, Carme Agustí, Mercè Castro, Júlia Coll, Núria Pons i Pere Royo

Equip docent 3r ESO

Blanca Amengual: Ciències, Projectes CTM i Coordinació de projectes
Elena Balaguer: Català, Valors ètics, Tutora 3A, Projectes LIN i Coordinació tutorial
Júlia Coll: Educació física
Maria Castellà: Català
Mercè Castro: Tecnologia
Salvador Chiva: Matemàtiques, Tecnologia, Projectes CTM i Coordinació de projectes
Núria Junyent: Ciències
Inma Leiva: Visual i plàstica, Socials, Tutora 3C i Projectes SAE
Sonia Martín: Castellà, Tutora 3B i Projectes LIN
Maria Pose: Anglès
Elisenda Ribes: Matemàtiques, Anglès i Projectes SAE
Meritxell Manyoses: Música

Projectes transversals: Blanca Amengual, Elena Balaguer, Sergi del Moral, Inma Leiva, Sonia Martín, Maria Pose i Elisenda Ribes

Equip docent 4t ESO

Ramon Alujas: Informàtica, Tecnologia, Matemàtiques i Projectes CTM
Blanca Amengual: Biologia
Glòria Arias: Biologia, Projectes CTM i Coordinació de projectes
Gregori Berbegal: Socials, Castellà i Projectes SAE
Júlia Coll: Educació física
Inma Leiva: Visual i plàstica
Òscar Navarro: Educació física, Etico-cívica, Tutor 4B i Projectes SAE i CTM
Maria Castellà: Català, Tutora 4A i Projectes LIN
Merche García: Llatí
Núria Junyent: Física i Química
Caterina Riba: Anglès, Francès, Tutora 4C, Projectes LIN i Coordinació tutorial
Meritxell Manyoses: Música
Anna Macià: Matemàtiques

Projectes transversals: Ramon Alujas, Glòria Arias, Gregori Berbegal, Òscar Navarro, Maria Castellà, Caterina Riba i Anna Macià

Altres coordinacions

Coordinació TIC: Ramon Alujas i Patricia Martin
Coordinació biblioteca: Carme Agustí
Coordinació pràcticums: Anna Jordà

Comissió d’Atenció a la Diversitat i Serveis ajuntament

Òscar del Barrio: Representant de l’EAP
Blanca Mostaza: Mestra d’Ed. Especial, Infantil – primària
Rosa Barcelona: Psicopedagoga 1r i 2n ESO
Òscar Navarro: Orientador 3r i 4t ESO
Anna Jordà: Coordinadora pedagògica
Borja i Demelsa: Serveis socials de l’Ajuntament de Castellbisbal
Carla Lombao, Coordinadora del “Tastet d’oficis” de l’Ajuntament de Castellbisbal

Administració i consergeria

Jose Manuel García: Conserge
Montse Serra: Conserge
Juan Carlos Pérez: Administratiu

Equip de menjador i servei d’acollida

P3:  Yasmina Alba i Anna Garcia
P4: Andrea Verde
P5: Rosita Martínez
1r: Cristina Alcaraz
2n: Roser Carbonell
3r: Sandra Concha
4t: Ariadna Bontoch
Secundària i coordinació: Nuria Masoliver Pi
Cuinera: Mar Muriano
Ajudant de cuina: Marta Muntal

Equip directiu

Director: Quim Preixens
Cap d’estudis: Sergi del Moral
Secretària: Núria Orte
Coordinadora pedagògica: Anna Jordà

Històric

Equip humà