Projecte d’anglès

Es tracta d’un projecte experimental de llengües estrangeres que consisteix en fer servir la llengua estrangera (anglès) en una àrea diferent a la pròpiament lingüística. Es treballa en grups cooperatius i fent servir les noves tecnologies. Els alumnes són partícips del seu aprenentatge ja que han de buscar les respostes per tal d’anar avançant en els temes i poder compartir-ho amb la resta dels companys. Els temes escollits han estat:

CINQUÈ: 

1r trimestre: la ciutat romana , 2n trimestre: els castells medievals , 3r trimestre: London

SISÈ: 

3r trimestre: Europa ,