Pla de Lectura (PLEC)

El Pla de Lectura (PLEC) és un projecte de centre que recull els objectius, les metodologies i les estratègies que s’utilitzen per tal d’assegurar l’assoliment de la competència lectora i el foment de la lectura. Així doncs, esdevé una eina que està vinculada al Projecte Educatiu de la ZER.

Els tres eixos que articulen el PLEC són els següents:

Saber llegir: es procura millorar la comprensió lectora i la interpretació de textos.

Llegir per aprendre: s’adquireixen habilitats i destreses per tal de localitzar, avaluar, utilitzar i comunicar la informació de manera efectiva. S’hi distingeixen tres àmbits: la cerca de la informació, el tractament de la informació i la comunicació de la informació.

El gust per llegir: es fomenta el desig lector tot incentivant la lectura com a font de plaer. A més a més, es promou el valor de la lectura i és aquest eix el que fomenta la dinamització de la biblioteca.

Properament penjarem el PLEC ja que aquest curs l’estem actualitzant.

El projecte de la biblioteca

La nostra ZER disposa de biblioteques escolars que contenen un fons de materials de ficció i de coneixement, tant en llengua catalana (la majoria) com en llengua castellana o anglesa.

A part de les biblioteques de les escoles, en diversos pobles de la ZER, comptem amb la presència quinzenal del Bibliobús de la Diputació de Barcelona, que en contacte directe amb les escoles porta a terme una important tasca de divulgació i suport.

ESTANY: Bibliobús Cavall Bernat. Horari: Dimecres quinzenals d’11 a 14:00 h. CASTELLCIR: Bibliobús Tagamanent. Horari: Dijous quinzenals de 12 a 14h.Al costat de l’Ajuntament
COLLSUSPINA: Bibliobús Guilleries. Horari: Dimarts quinzenals de 16 a 19 h.  SANT QUIRZE SAFAJA:  Bibliobús Tagamanent.Horari: Dijous quinzenals d’11:30 a 14h.Al costat de l’escola.

COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA

A la ZER hi ha Comissió de la Biblioteca que s’encarrega de dinamitzar les diferents biblioteques, de proposar activitats d’animació lectora i de revisar i avaluar el PLEC. A més a més, amb ajuda dels cicles, organitza  el concurs anual del Remenallibres.

Si us voleu posar en contacte amb la comissió, ho podeu mitjançant el següent correu electrònic: biblioteca@zermoianesllevant.cat

 

Guia de la biblioteca

QUÈ OFERIM?

Les biblioteques de la ZER ofereixen un espai agradable i ordenat amb un fons de llibres i revistes.

El blog del Remenallibres ofereix un espai comú per a compartir experiències de lectura amb els altres nens i nenes de la ZER.

 QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES A LES BIBLIOTEQUES D’AULA?

Que tracteu bé els llibres, els àlbums il·lustrats i les revistes.

Que respecteu les normes: procureu portar les mans ben netes per tal de no embrutar els llibres.

Els llibres han d’estar ben endreçats.

QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES AL BLOG?

Que investigueu tots els racons del blog ja que possiblement trobareu algunes sorpreses.

Que participeu i ens aporteu noves idees.