CONTEXTUALITZACIÓ

Informació ZER

A l’espai de documentació, trobareu els següents documents:

  • Projecte Educatiu de la ZER
  • Pla d’acollida pel proper curs 19/20
  • Normativa d’Organització i Funcionament de Centre
  • Projecte de Direcció 2017-2021