Qui som

La nostra ZER, amb seu a Vilanova de Segrià, la formen tres escoles amb una llarga tradició de cooperació. Fins i tot abans de formar-se la ZER, mestres i alumnes ja fèiem junts excursions, i compartíem experiències.

Les escoles que la integren són:

  • L’Escola Vilanova de Segrià (Vilanova de Segrià)
  • L’Escola Blanca de Villalonga (La Portella)
  • L’Escola El Roser (Torre-Serona)

 

Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.