Alumnat

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
Escola Andreu Farran 3 2 2 2 4 7 3 4 6 33
Escola de Tartareu 1 0 1 0 3 1 2 0 0 8
Escola de Les Avellanes 0 2 2 4 2 1 2 1 3 17
Escola Leandre Cristòfol 2 2 2 3 5 3 5 5 4 31
Escola l’Espígol 2 4 4 7 4 5 9 6 7 48
8 10 11 16 18 17 21 16 20 137