MATEMÀTIQUES 1r D’ESO: CONSTRUIM UN CREUER AMB POLICUBS

L’alumnat han construît un vaixell amb policubs i, a partir de la seva estructura, elaborat taules en què apareguin les despeses, ingressos i beneficis o pèrdues. Han fet fotografies o esquemes dels seus dissenys per tal de discutir la viabilitat del projecte.

L’alumne ha d’analitzar l’estructura del seu vaixell per tal de calcular pèrdues o beneficis i justificar-ho.

Competències avaluables amb aquesta activitat d’avaluació?

Número Competència Dimensió Àmbit
3 Mantenir una actitud de recerca davant un problema assajant estratègies diverses. Resolució de problemes. Matemàtic.
11 Emprar la comunicació i treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. Comunicació i representació. Matemàtic.

LA VEU DE L’ALUMNAT