#aquiproubullying

 

El programa #aquiproubullying, és un Programa d’Innovació Educativa, que posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Al Curs 2018-2019 va ser aprovat per Consell Escolar – 11 juliol 2018, el següent document.

PROJECTE

Més informació a la pàgina de Gencat: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/