Projectes

A l’institut Voltrera es valora l’esforç, l’exigència, la innovació i l’obertura a nous projectes. Som un centre públic, català, en canvi constant per a millorar la nostra oferta educativa.

Entenem l’educació com a un procés de formació integral de la persona, tant en els aspectes intel·lectuals com afectius, socials i morals.

Alguns dels projectes que col·laboren en procés de formació són: