Perfil del Contractant

LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL CENTRE
 
(25/11/19)
Us comuniquem que la data i l’hora d’obertura pública dels sobres B serà la següent: dimecres 27/11/19 a les 17.00h a l’Institut.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=54094492&reqCode=viewTables&type=cn
 
(30/10/19)
S’ha fet pública l’oferta de licitació del servei de neteja del centre, amb expedient número 08064911/20/02
Tota la… Llegeix més»