Impulsem la lectura

Benvingut tothom a l’espai del Projecte ILEC del nostre Institut!


Aquí hi volem encabir informacions i aportacions diverses sobre les actuacions que anem tirant endavant per fomentar i incentivar la lectura a la nostra vida, ja siguem alumnes, professorat, famílies…

Com podreu llegir en alguns dels enllaços que adjuntem, la lectura és la porta per millorar en molts aspectes personals. Volem que tothom ens n’aprofitem!

Per això, el nostre Institut s’ha implicat en el Projecte Impuls a la Lectura (ILEC). Així, augmentem la lectura a les aules i fora d’elles, millorem la formació del professorat en la gestió d’activitats de lectura i proposem iniciatives per afavorir la lectura en qualsevol situació.