Projecte ràdio 3ESO – Podcast dels programes curs 18-19

Gràcies per haver-nos escoltat tots aquests dies!
Podcasts:
Dimarts 02:  https://youtu.be/Bx9nK8B-INs
Dimecres 03:  https://youtu.be/eTv5EBzJfek
Dijous 04:  https://youtu.be/Am0lixyteA0
Divendres 05:  https://youtu.be/cUtOKpT_OZY
Dilluns 08:  https://youtu.be/J4gCumsaPDc
Dimarts 09:  https://youtu.be/7JCHDeaabYY (des del mercat)
Dimecres 10:  https://youtu.be/eHPe70MHOkw
Dijous 11:  (des de Ràdio Seu)