INS LA VALIRA guanya la beca RED-INEFC PIRINEUS

El nostre centre ha estat guanyador de la beca RED-INEFC PIRINEUS, que tindrà com a objectiu fonamental la creació d’una revista escolar relacionada amb l’esport.

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris escolars que gestionen, dirigeixen i redacten estudiants de primària o de secundària. Cada centre educatiu compta amb la seva pròpia capçalera i amb l’assessorament d’un periodista professional que ajuda a dinamitzar la revista durant tot el curs amb el suport d’un Pla de Treball. El projecte RED ofereix un mitjà d’expressió i opinió per als estudiants, i fomenta la mirada crítica de l’actualitat; converteix l’estudiant en protagonista de la notícia i el convida a informar de les activitats del seu entorn; proposa eines per identificar les notícies falses; promou la interacció amb estudiants d’altres cultures per debatre temes comuns; treballa les competències lingüístiques, socials i personals, i a més permet aplicar les competències digitals utilitzant dispositius electrònics com a eines d’informació.

El projecte Revista Escolar Digital (RED) ha creat la Beca RED-INEFC Alt Urgell 2021- 2022, promoguda per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i Blue Globe Media, empresa editora del diari per a joves Junior Report, amb l’objectiu de fomentar el pensament crític entre els joves escolars.

L’INS LA VALIRA ha estat el guanyador de la Beca RED-INEFC Alt Urgell 2021-2022 com a millor projecte de diari escolar sobre una valoració de 20 punts totals.

INSport – VALIRA MAGAZINE serà un projecte transversal en el que ens proposarem realitzar una revista digital de temàtica esportiva que tingui com a eix vertebrador l’entorn esportiu de la nostra comunitat educativa. Així doncs, INSport – VALIRA MAGAZINE pretén ser un mitjà d’expressió i opinió per als estudiants que fomenti la mirada crítica de l’actualitat esportiva; converteixi l’estudiant en protagonista de la notícia; el convidi a informar de les activitats del seu entorn i fomenti hàbits de vida saludable.

Dins del programa anual del centre, el projecte s’integra dins de la segona franja de projectes de treball interdisciplinari (del 28 de març al 7 d’abril de 2022) amb una durada total d’entre 50-55 hores de treball a l’aula. Dividirem els nostres 60 alumnes de segon d’ESO en grups de treball i els proposarem viure el dia a dia d’una redacció amb l’objectiu que gestionin, dirigeixin i redactin el contingut de la nostra revista. L’equip docent del projecte (7 professors/es aprox.) estaran coordinats pels caps de projecte (3 docents encarregats de coordinar i gestionar l’organització i implementació del projecte a l’aula).

Més info: https://junior-report.media/sis-nous-centres-educatius-crearan-propi-diari-escolar/