Paper en blanc. Mostra

Projecte de 1r ESO paper en blanc.

Han fet una representació del seu treball davant alumnes aula oberta, aula d’acollida i d’aula SIEI