XERRADA SOBRE ELS PRIMERS AUXILIS

Els alumnes de cicles formatius que cursen el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral van assistir a una xerrada sobre els primers auxilis que va anar a càrrec del Sr. Josep Nogales, formador en primers auxilis de la Creu Roja del Vendrell i tècnic en transport sanitari amb la col.laboració del voluntari de la Creu Roja, el Sr.Ivan Lamas.
La xerrada va estr coordinada per la professora del departament de FOL , Laura Arlandis que va comptar també amb l’ajut d’altres professors del centre.
S’hi van tractar temes com: el protocol PAS ( protegir, avisar i socórrer ), la RCP ( reanimació cardio pulmonar), us dels desfibiril.ladors i altres temes relacionats amb els primers auxilis.
També va tenir el seu vessant pràctica per part dels ponents de la Creu Roja que van explicar com fer una RCP i també va comptar amb la presència al centre d’ambulàncies de primers auxilis.