OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS AQUEST FINAL DE CURS I PROPER CURS 2020-2021

OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS ??? AQUEST *FINAL DE CURS* ??

? *Quan obriran les escoles i els instituts de Catalunya?*
En la fase 2 de la desescalada, a cadascuna de les regions sanitàries.

?* Quan obriran els centres que entrin a la fase 2 a finals de maig?*
A partir de l’1 de juny.

? *I la resta?*
A partir de la data d’entrada en vigor de la fase 2.

? *Serà voluntari el retorn de l’alumnat als centres*?
Sí, sempre.

?‍? *L’activitat lectiva continuarà sent telemàtica?*
Sí, fins a final de curs.

?‍? *Per quins* 3⃣ *motius els centres atendran presencialment els alumnes que hi assisteixin de manera voluntària?*

1⃣ Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació??
?6è de primària
?4t d’ESO
?2n de batxillerat
?2n curs de cicles d’FP i de règim especial

2⃣ Tutories personalitzades a tots els cursos, per a l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.

3⃣ Atenció d’alumnes de 3-6 anys, prioritàriament, per a les famílies que necessitin conciliació per motius laborals.

? *Quants alumnes tindrà cada grup classe com a màxim?*
?13 a primària i a 2n cicle d’infantil
?15 a secundària

? *Quines mesures s’hauran de garantir?*

? Rentat de mans. En els accessos a l’edifici i en punts estratègics també es disposarà de solució hidroalcohòlica.

↔️ Distància física de dos metres.

? On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de distanciament, el personal docent i no docent i els alumnes han de portar mascareta.

? Entrada i sortida del centre diferenciada per grups, en intervals de 15-20 minuts.

?? Evitar espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.

✍ Cada centre tindrà un pla específic d’obertura, adequat a les instruccions del departament i al Pla d’Educació aprovat pel Procicat.

? *Obriran els menjadors escolars?*
No. Es continuaran recarregant les targetes moneder dels alumnes que tenen beca menjador.

? *Funcionarà el transport escolar?*
Només en casos específics i necessaris. S’hi aplicaran les mesures existents en el transport públic.

?? *Podran obrir les llars d’infants?*
? Sí, si compleixen les mesures sanitàries i d’higiene.
?Només s’acolliran infants d’1 a 3 anys (es descarta la franja de 0-1)
?Hi haurà un màxim de 5 infants per espai.
?Es prioritzaran els infants les famílies dels quals necessitin conciliació laboral.

?? *I les escoles d’educació especial?*
El Departament d’Educació està treballant un pla específic per aquest final de curs, que es concretarà properament.

??‍♀ *Quins alumnes, docents i treballadors NO PODRAN assistir als centres?*
?Els que presentin simptomatologia compatible amb la covid19.
?Els que convisquin o hagin tingut contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptamologia compatible en els 14 dies anteriors.
?Els que no tinguin el calendari vacunal al dia.
?Els treballadors de més de 60 anys.
? Els treballadors o alumnat que pateixin una patologia prèvia que els fa vulnerables a la Covid19 o que formen part d’un col·lectiu de risc.

?? CLAUS SOBRE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS *EL PROPER CURS 2020-2021* ??

??? L’assistència a les activitats lectives tornarà a ser obligatòria.

? Es mantindran les mesures d’higiene i seguretat.

? Els grups continuaran sent d’un màxim de 13 alumnes a infantil i primària i de 15 a secundària.

ℹ El juny el Departament d’Educació trametrà als centres instruccions i orientacions perquè elaborin un pla de contingència.

? Caldrà tenir en compte tots els espais de cada centre i si és necessari adequar-los per a l’activitat docent.

? El pla determinarà les mesures en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia.