LLISTAT DE LLIBRES DEPARTAMENT SERVEIS A LA COMUNITAT

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-20

Llibres de l’Editorial Altamar

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Primer curs:

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

AUTORS: M. Sorribas. ISBN: 9788417144579

 • Característiques i necessitats de persones en situació de dependència

AUTORS: M. E. Díaz, R. Reyes, M. J. Tello. ISBN: 9788417144555

 • Destreses Socials.

AUTORS: S. Castillo, D. M. Sánchez. ISBN: 9788417144982

 

Segon curs:

 • Teleassistència

AUTORS: A. Felage. ISBN: 9788415309376

 • Suport a la comunicació

AUTORS: M. J. Esteva, R. M. Olivares, M. Gómez. ISBN: 9788415309352

 

CFGS TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Primer curs:

 • Atenció a les unitats de convivència

AUTORS: M. Sorribas, C. Villuendas, E. Ramos. ISBN: 9788415309901

 • Habilitats Socials

AUTORS: S. Castillo, M. Sánchez. ISBN: 9788416415137

 

CFGS TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL

Primer curs:

 • Autonomia personal i salut infantil

AUTORS: M. Palomar, L. Muñoz, P.. ISBN: 9788415309802

 • Expressió i comunicació

AUTORS: N. Escudé, E. Sanchez. ISBN: 9788416415687

 

Segon curs:

 • Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.

AUTORS: M. Sorribas, A. García, M. Gras. ISBN: 9788415309956

 • El Joc infantil i la seva metodologia

AUTORS: V. Romero, M. Gómez. ISBN: 9788416415151

 • Desenvolupament socioafectiu

AUTORS: M. del Río, N. Prat. ISBN: 9788416415069