CFGS D’ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA – MP2 DINAMITZACIÓ GRUPAL

@easicafemndelnin , l’instagram de la família professional d’activitats físiques i esportives, on podeu descobrir totes les activitats que realitzem en els diferents cicles formatius de la nostra família professional.

L’alumnat de 2n curs del Cicle d’Ensenyament i Animació Socioesportiva s’inicia en les tècniques de grup, entre les quals destaquem les dinàmiques, què ens ajuden a aprofundir en les relacions humanes, a través d’activitats de presentació, coneixença, cohesió de grups, etc. Aquests futurs tècnics i tècniques de les activitats físiques i esportives tenen al seu abast un ventall ampli de recursos que faran servir en el seu futur professional.