CFGM DE CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Enguany hem iniciat el cicle formatiu de grau mig de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el medi natural (CAFEMN) en el qual les sortides són un dels eixos principals de cada setmana. El dimarts 24 de setembre vam anar a Vilafranca del Penedès per a conèixer dues empreses: Cicles Catalunya (especialistes en el món de la bicicleta) i Máspormenos (especialistes en el món de la roba tècnica, material i complements de muntanya). També a la primera setmana de curs es va realitzar una sortida a la botiga de bicicletes Big Bikers de Vendrell. L’alumnat va rebre xerrades tècniques que van permetre endinsar-se en dos àmbits que formen part del seu nou dia a dia. D’altra banda, ahir dijous 26 de setembre vam fer la primera sortida en bicicleta dins del crèdit ‘Conducció de grups en bicicleta’ on l’alumnat va bellugar-se per l’entorn proper al centre mentre realitzava un circuit de tècnica.