ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 19/20

Tot seguit us detallem el conjunt d’activitats extraescolars dissenyades per aquest curs 19/20. Si teniu problemes per visualitzar el document també podeu accedir amb el segënt enllaç:

Activitats extraescolars curs 19/20