ACTIVITAT: ECOPARC

El 15 d’abril de 2021, els alumnes de 2n de Batxillerat HS, a l’assignatura de Geografia, van fer una activitat telemàtica per conèixer l’eco-parc de Sant Adrià de Besòs. Dirigida i presentada per dos educadors del projecte Compartim un Futur de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ens van mostrar telemàticament el funcionament d’aquest equipament ambiental de tractament mecànic biològic (TMB), que tracta les fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.
En aquest cas s’ocupa de la fracció resta ―els residus no recollits selectivament (El contenidor gris)― que pot contenir entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.
D’aquests residus s’extreuen quatre recursos:

  • Materials reciclables, per exemple vidre, paper, envasos de plàstics i metall…
  • Energia, en forma d’electricitat i d’escalfor
  • Compost, adob orgànic
  • Bioestabilitzat, un material orgànic sense patògens, apte per a usos no agrícoles

Aquest equipament dóna servei als municipis del Barcelonès i també a altres municipis propers. L’Ecoparc 3 fa el tractament de la fracció resta, és a dir, dels residus que no s’han recollit selectivament i que poden contenir encara entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.

Departament de Ciències Socials