ÚS DEL DEA ( DESFIBRIL.LADOR EXTERN AUTOMÀTIC)

A l’entrada de l’edifici, davant de la Consergeria, l’Institut disposa d’un DEA, és a dir, un desfibril·lador extern automàtic, que és un aparell electrònic portàtil que serveix per a realitzar una reanimació cardiopulmonar (RCP).

Recordar que el poden fer servir totes aquelles persones que tinguin els coneixements bàsics de com utilitzar-lo adquirits després d’haver fet un programa formatiu que expliqui en quines situacions s’ha d’utilitzar.

Aquí a Catalunya es prioritza el seu ús a persones professionals o que tinguin formació específica en RCP, els que intervinguin en cas d’emergència cardíaca i en cas que no hi hagui ningú amb aquests coneixements, qualsevol persona podrà activar el desfibril.lador i actuar després d’haver trucat previament al 112 i rebre les indicacions fins que arribin els serveis mèdics.