PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CFGS

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CFGS

 IMPORTANT: ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ DESCARREGUEU-VOS LA SEGÜENT GUIA I SEGUIU LES INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ:

“GUIA PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 20_21”

En aquesta guia hi trobareu tota la informació necessària per a fer la preinscripció a CFGS: tràmits, requisits, enllaços a les sol·licituds, com presentar la documentació al centre, etc…

 

Tal com s’explica a la guia, en el cas de que feu la preinscripció mitjançant l’opció B Sol·licitud amb suport informàtic, la documentació s’ha d’enviar al centre mitjançant el següent formulari (També haureu d’utilitzar el formulari si heu fet la preinscripció mitjançant l’opció A Sol·licitud electrònica i acrediteu com a prioritat Prova d’accés i/o Curs de preparació a les proves de grau superior):

FORMULARI PREINSCRIPCIÓ CFGS DE L’INSTITUT ANDREU NIN

 

 

 

Els períodes per a realitzar les preinscripcions a cicles formatius de grau superior seran:

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CFGS: del 10 al 17 de juny

Els períodes per a realitzar la matrícula seran:

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CFGS: entre l’1 i el 7 de setembre

La publicació dels diferents llistats la podreu trobar a l’apartat de Secretaria.

 

Trobareu tota la informació referent a preinscripcions en aquests enllaços:

CFGS:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/