OFERTA DE TREBALL A RESIDÈNCIES

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa una crida a professionals que vulguin treballar en residències de gent gran i en residències per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

La situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 fa necessari activar circuïts que garanteixin el personal suficient per a cobrir les necessitats i l’atenció dels usuaris i les usuàries d’aquests centres. És per això que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha activat borses de treball específiques per cobrir les vacants dels centres assistencials, tant públics o privats, d’arreu de Catalunya.

Aquestes borses de treball es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència de la Covid-19.

FES CLIC EN AQUEST ENLLAÇ:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/cridaprofessionals/