CONCURS FOTOGRAFIA PEL CLIMA

Les bases del concurs, organitzat des de l’optativa d’escoles verdes, són les següents:

 1. OBJECTIUS: que la gent deixi de contaminar, ser capaços d’apreciar la natura que ens envolta i fomentar el reciclatge.
 2. PARTICIPANTS: els alumnes de 1r a 4t d’ESO de l’INS Andreu Nin.
 3. DRETS DE PROPIETAT: El guanyador/a cedirà en exclusiva al centre educatiu els drets de propietat intel·lectual del logotip. La totalitat dels drets derivats de les fotografies presentades seran propietat de l’INS Andreu Nin, i el centre es reserva el dret d’utilitzar qualsevol de les fotografies presentades en un futur.
  Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què hi puguin incórrer els/les participants.
 4. CATEGORIES: hi haurà 3 categories (Natura, fotodenúncia i fotocomparativa).
 5. PARTICIPACIÓ: es pot presentar només una fotografia de cada categoria per participant. Totes les fotografies han d’haver estat fetes per la persona participant.
 6. LOCALITZACIÓ DE LES FOTOGRAFIES: totes les fotografies han d’haver estat fetes al Baix Penedès.
 7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 15 de novembre al 15 de desembre.
 8. PRESENTACIÓ: les fotografies s’hauran d’enviar al correu escolesverdes@insandreunin.cat S’haurà d’adjuntar les fotografies amb la localització d’on s’ha fet la fotografia i una breu descripció.
 9. JURAT: es crearà Instagram i penjarem totes les fotografies participants (amb una breu descripció de la categoria a la que participa, la localització de la fotografia i una descripció) i la foto de cada categoria que tingui més “likes” serà la guanyadora.
 10. PREMI: Un premi per la millor fotografia de cada categoria. Si totes les fotografies d’una categoria es queden sense cap “like” el premi quedarà desert. En cas d’empat, els professors/es de la Comissió d’Escoles Verdes triaran el guanyador/a d’entre els que han empatat. El premi serà una ampolla de plàstic per l’aigua reutilitzable o un boc’n’roll).