Cursos disponibles

Aquest curs servirà als alumnes de 2on de Gestió Administrativa aper lliurar les tasques encomanades i poder accedir a documents del professor.
Benvinguts a tots i a totes
Marta Perles Cano

Aquest curs servirà per a que els alumnes de 1er de Gestió Administrativa puguin seguir part del mòdul MP04.

Els alumnes podran trobar materials i apunts així com un espai per poder lliurar les tasques encomanades.

Benvinguts a tots i a totes!!!

Espai on compartir material (apunts i activitats) referits a aquest mòdul formatiu  de Comunicació i atenció al client de 1r Adm. i Finan.

Aquest curs està dirigit a tots els alumnes de 1er AFI que estan matriculats del mòdul MP04 Recursos Humans i responsabilitat Social Corporativa.

A través de moodel es lliurarà als alumnes els materials necessaris per seguir les sessions presencials i també servirà per a poder entregar les pràctiques proposades.

Benvinguts a tots i a totes!!!

Aquest curs serveix per donar informació als alumnes sobre la tutoria de 1er AIF.

En aquests curs els alumnes tindran accés a tots els recursos necessaris per seguir el mòdul.

En aquest curs els alumnes de primer i segon de Gestió Administrativa tindrà accés a tota la informació referent al cicle formatiu que estan cursant.

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de grau mitjà de Gestió Administrativa. Aquí podreu trobar tota la informació necessària per seguir el curs i també servirà per fer-li arribar a la professora tots els exercicis que s'hagin de fer al llarg del curs.

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de Gestió Administrativa de MP7  i serveix per lliurar a la professora, les pràctiques fetes.

Aquest curs va dirigit a alumnes de 2n de Gestió Administrativa i serveix per lliurar les practiques a la professora.

AQUEST CURS SERVEIX PER DONAR INFORMACIÓ ALS ALUMNES I PER LLIURAR PRÀCTIQUES AL PROFESOR

Elaborar documentació i textos relacionats amb les funcions de la professió. Mantenir converses en llengua anglesa en situacions professionals diverses.

Elaboració de documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals en la professió. Mantenir converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

Mòdul professional 6: Tècniques de magatzem

Durada: 132 horesUF 1: Planificació i control d’equips de venda. 66 hores

UF 2: Coordinació d’equips de venda. 33 hores


L'alumne ha d'adquirir coneixements de les regles bàsiques i les accions tècniques, i practicar aquestes últimes. 

Bases anatòmiques i fisiològiques del cos i del condicionament físic.

Millora de la tècnica de la natació així com el coneixement de diferents activitats aquàtiques amb i sense suport musical.

Fer un recorregut pels conceptes de joc, esport i oci, tot mostrant diferents opcions per desenvolupar els jocs. Creació de fitxer de jocs per a diferents col·lectius buscant objectius concrets. 

Preparació de l'estada del dijous 16 d'Abril.

Llegir-ho i entendre-ho.

Tindreu una avaluació després de Setmana Santa.

Valoració en el trimestre 20% de la nota d'Esports d'Equip.

Obligació assistir a la trobada.

* Material en castellà.

* Els enllaços dels videos complementen el power point. També mirar-los.

Preparació de l'estada del dijous 16 d'Abril.

Llegir-ho i entendre-ho.

Tindreu una avaluació després de Setmana Santa.

Valoració en el trimestre 20% de la nota d'Esports d'Equip.

Obligació assistir a la trobada.

* Material en castellà.

* Els enllaços dels videos complementen el power point. També mirar-los.

Documents sobre el reglament, tècnica i metodologia a treballar en el beisbol

Apunts i documents sobre el temari treballat a les sessions pràctiques i  clases teòriques  de Bàsquet.

Diferents documents que ens serviran per preparar la teoria al llarg del curs.

Diferents documents que ens serviran per preparar la teoria al llarg del curs.

Tutoria 1r Curs - Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

UF1. Corrent continu i electromagnetisme

UF2. Corrent altern

UF3. Màquines elèctriques

UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques

UF1. Electrònica digital

UF2. Electrònica analògica

UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

UF1. Equips, dispositius, materials i eines

UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges

UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries

UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors

UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques

TREBALL DE RECERCA D'EXPERIMENTALS 2016-2017

Aquí trobareu tot el material necessari per a respondre els dossiers de recuperació. Recordeu que s'han de presentar el dia de l'examen.

Listening-Tapescripts

4th ESO A and B (Joan)

4th ESO C - Joan

4th ESO D - Hector

En el moodle trobarem recursos per la matèria "Matemàtiques 1 Aplicades a les ciències socials" de 1r de BAT que no es troben al llibre.

En el moodle trobarem recursos per la matèria "Matemàtiques 1" de 1r de BAT que no es troben al llibre  

.

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 
 

Curs M10 Primers Auxilis de TAPD 2n

Curs 2016-2017


UF2 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ECONOMIA AL DOMICILI

UF3 RAONAMENT lÒGICO MATEMÀTIC

M4 METODOLOGIA DEL JOC UF1

Treball del coneixement de l'entorn através de la recerca i l'experimentació

Aquest curs Moodle està pensat perquè pogueu repassar els apunts i trobeu activitats de diverses dificultats. És un complement de la matèria que farem a classe

Curs de ciències socials de 1r d'ESO, grup C, destinat a assolir les competències bàsiques i els continguts claus del currículum d'aquesta matèria.

Els principis de la matèria pretenen adquirir les eines necessàries per entendre el món i per ser capaços de intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi.

Curs per lliurar els exercicis al professor

Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

Aquests intentaran ser un recurs de moodle per aquells professors que vulguin aprendre nocions bàsiques d'aquest programa. Espero que us serveixi.

Aquest és un curs de moodle per als professors del centre

Site news

(Encara no s'han enviat notícies)