SORTIDA A LA URV

ELS ROLS AMBIENTALS DE LES MICROALGUES

El passat 25 d’octubre es feu la primera de les sortides al batxillerat relacionades amb matèries científiques, concretament visitàrem la Universitat Rovira i Virgili per realitzar un taller sobre els rols ambientals de les microalgues.

La sortida començà amb una xerrada interessant sobre els 3 graus que allí imparteixen: Grau en enginyeria química, en enginyeria mecànica i grau en processos biològics; on es destacà la importància de l’anglès i de les beques Erasmus, per aconseguir uns coneixements més globals.

A continuació, i després de recarregar forces a la cafeteria de la universitat, començàrem el taller parlant sobre les microalgues, que no són més que algues petites on, tot i aquesta simplicitat de definició, s’engloben espècies molt diverses, pertanyents als dos tipus cel·lulars: procariotes i eucariotes.

Finalment, i ja dividits en subgrups, vàrem realitzar diferents tècniques per mesurar paràmetres fonamentals a ecologia com l’abundància (amb mesures d’absorbància a l’espectofotòmetre; o la utilització de l’hemocitòmetre per fer recompte visual al microscopi); o diversitat (amb la realització d’una cromatografia de pigments o la identificació d’espècies al microscopi òptic).

Va estar una jornada més que profitosa!

fotografies de la sortida