PROJECTES I ACTIVITATS

  • Conferència sobre els primers auxilis
    Ponents: El Sr. Josep Nogales, Formador en primers auxilis de la Creu Roja del Vendrell i tècnic en transport sanitari, amb el voluntari de la Creu Roja, el Sr. Iván Lamas.
    Temes a parlar: El Protocol Pas ( protegir, avisar, socórrer ),  explicar el Vos,  Rcp ( Reanimacio Cardio Pulmonar ), us del desfibrilador…. etc