RECUPERACIONS

Els criteris de les recuperacions dels diferents mòduls professionals del departament es troben inclosos dins dels fulls resums de les programacions que s’entreguen als alumnes

Resum alumnes Gestió petita empresa

Resum alumnes RET

Resum alumnes EIE

Resum alumnes FOL