Llengües

El Departament de Llengües està format pel professorat que imparteix llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana i llatí.

La cap del departament és l’Elvira Compte.

Llengua i literatura Catalana:

Llengua i literatura Castellana:

Llatí:

Olimpiada Lingüística Española