Manteniment

Una de les tasques fonamentals que tenim com a docents en aquests temps és la de dotar els nostres alumnes de la competència digital que els permetrà desenvolupar la seva vida present i futura amb certes garanties. Per això cal que entre tots siguem curosos del material si el volem fer servir.