PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21

PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’organitzarà la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre.

Els tràmits referents a les reclamacions i matrícules està previst que també es portin a terme mitjançant aquest mateix format.