Pla d’obertura juny 2020

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE JUNY 2020

A partir del dilluns 1 de juny està previst que el nostre municipi entri en la Fase 2 de desescalada, i per aquest motiu el centre obrirà les seves portes per començar a atendre a aquells alumnes que ho necessitin. Aquesta atenció s’ha de fer seguint unes mesures de seguretat.

PUNTS IMPORTANTS
  • El curs escolar s’acaba el dia 19 de juny de 2020.
  • L’activitat lectiva del curs escolar 19/20 s’acabarà tota de manera telemàtica.
  • Les autoritats sanitàries han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, professorat i personal dels centres. Per tant s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord aquestes exigències.
  • A partir del dia 1 de juny el centre estarà obert per tasques administratives. No s’atendrà cap gestió no administrativa sense cita prèvia.
  • Tota l’acció educativa presencial que es desenvolupi serà voluntària.
  • Només es contempla acció educativa presencial als cursos de 4t d’ESO i 2n de batxillerat. A la resta de cursos s’oferirà una acció tutorial d’acompanyament.
  • L’ús de mascaretes és obligatori per el professorat, i recomanable per l’alumnat. En el cas de l’alumnat, esdevé obligatòria si no es respecta la distància mínima de seguretat.
  • Si s’ha de realitzar alguna atenció individualitzada al centre fora de les previstes, aquesta haurà de ser degudament justificada, amb cita prèvia i si és necessària l’assistència de la família, únicament podrà venir un membre.

En l’enllaç adjunt podeu consultar el Pla d’Obertura del centre, Juny 2020. Hi trobareu detallats els criteris i mesures que han de complir els alumnes i professors per poder assistir de forma presencial al centre, l’organització d’espais físics i horaris d’atenció als alumnes.

També us adjuntem l’enllaç als documents de “Declaració responsable” que tots els alumnes han de portar omplerts i degudament signats el dia que assisteixin presencialment al centre.