Mur

Arriba final de curs i la calor, sumada a l’interminable any de confinaments, obliga una activitat a l’aire lliure. 
 
A la matèria d’educació visual i plàstica, portem tot l’any treballant el color, la composició, el dibuix tècnic, la figura humana, la narrativa i les diferents manifestacions artístiques de la història, així que potser ha arribat el moment de que els alumnes facin la seva pròpia producció real i seriosa.
 
És en aquest punt on ens plantegem de fer un mural de grans dimensions on puguem aplicar tot allò après a classe i a la vegada participar activament del poble tot deixant-hi una obra perdurable.
 
La proposta és molt ben rebuda per la direcció de l’institut així com per l’ajuntament de Bescanó que ens facilita tots els materials i el mur on pintar. Com que l’espai en qüestió és el mur dels vestuaris del camp de futbol i forma part de la zona esportiva de Bescanó, és evident que el tema del mural haurà de ser “els esports”.
 
Els alumnes fan propostes i esbossos en paper i després de barrejar varies propostes i aplicar alguns canvis, imprimim i plastifiquem un model que ens haurà de servir de guia.
 
A partir d’aquí, tot són hores de feina, repartiment de tasques com netejar pinzells, abocar les pintures, fer fotografies i, evidentment; pintar el mur.
2 setmanes, 3 tardes de 2 hores i 3 classes de 3er de la ESO, sumats a l’ajuda del Xevi Gil i d’en Greendel15 és el que hem necessitat per a convertir una paret blanca en aquesta al·legoria de color que mostra els esports majoritaris del poble.
 
No és fàcil coordinar tal quantitat d’adolescents, però si treiem alguns problemes que hem tingut durant la realització, podem estar orgullosos de l’alumnat i de la tasca que han realitzat.
 
Ara el poble de Bescanó tindrà un nou espai gràcies a tots ells.