Jardins Verticals

Durant el curs escolar 2018-19,  l’Institut La Miquela (Bescanó) va iniciar un nou projecte Erasmus+, aquesta vegada amb els alumnes de 3r d’ESO. Inicialment s’havia de portar a terme durant dos cursos escolars, però l’actual situació ha fet que s’hagi demanat una pròrroga per un tercer curs, que és l’actual, per tal d’assolir tots els objectius proposats inicialment.

Cliqueu per veure la notícia publicada a El Punt

  • El projecte Erasmus+ anomenat “The vertical gardens”( Jardins verticals!) és un projecte multilateral on hi participen 4 països en la seva elaboració i consecució: Finlàndia, Polònia, Itàlia i Catalunya(Bescanó) que n’és el coordinador principal.

Aquest projecte està adreçat als alumnes de 3r d’ESO i té una durada de tres anys, des del setembre de 2018 fins al setembre del 2021. L’institut La Miquela ha rebut una subvenció europea de 33.000 € i una aportació econòmica local de l’Ajuntament per dur a terme totes les activitats i mobilitats programades en el projecte.

Tal com s’indica en el seu títol i d’acord amb les polítiques educatives de la UE, aquest projecte s’emmarca en la conservació i protecció del medi ambient i en l’ús racional dels recursos naturals.

Al llarg d’aquests tres anys, es realitzaran mobilitats, una a cada país del projecte, on mitjançant tallers els alumnes estudiaran i analitzaran els diferents projectes mediambientals relacionats amb l’enjardinament vertical que cada centre educatiu haurà dissenyat i construït. S’elaboraran un recull de bones pràctiques pedagògiques, que l’alumnat podrà treballar des de tots els àmbits curriculars, emprant un recurs real dissenyat i pensat pel mateix alumnat del centre: El seu jardí vertical, dotat amb tot tipus de sondes i monitoritzat per tal que pugui arribar a tothom de dins i fora del centre.

Alhora, es pretén que els alumnes prenguin consciència de la seva responsabilitat a l’hora de protegir els recursos naturals i en facin un màxim de difusió utilitzant les noves tecnologies.

Així doncs, un altre objectiu és potenciar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC)  en la documentació i difusió de les activitats i resultats del projecte.

Un tercer objectiu del projecte és fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres. Així l’anglès serà la llengua vehicular tant en els tallers i activitats d’aprenentatge com en les comunicacions a llarga distància via e-mail o videoconferència amb els països participants.