L’escola

La missió de l’Escola El Viver és oferir al barri de Can Sant Joan, al municipi de Montcada i Reixac i a la societat en general, un servei educatiu de qualitat per a tot l’alumnat d’educació infantil i primària, independentment de les seves condicions i característiques personals.

La nostra missió és esdevenir una veritable escola per a tothom, un espai acollidor on cadascun/a dels/de les nostres alumnes obtingui la resposta ajustada a les seves singulars necessitats educatives.

La nostra raó de ser és oferir una educació integral, dinàmica i participativa que ajudi a crear  els fonaments per a que l’alumnat adquireixi els coneixements, les habilitats, les capacitats i l’educació socioemocional  necessària  per poder gaudir d’una vida feliç i plena, convivint en societat, respectant i acceptant els/les altres, i sentint-se, a la vegada, valorat/da i acceptat/da.