+ info Preinscripció 20/21

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020: LLISTAT BAREM PROVISIONAL

Per consultar la llista heu de tenir en compte que el codi de preinscripció es presenta amb el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, està format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom.

 

Lista de solicitudes que han pedido centro y enseñamiento en primera opción con el baremo provisional a 29/05/2020:  LLISTAT BAREM PROVISIONAL

Para consultar la lista tenéis que tenen en cuenta que el código de preinscripción se presenta en el formato PRE20-21XXXXX y los 3 últimos números del código de la solicitud ( por ejemplo PRE20-21XXXXX323). Por lo que respecta al nombre y apellidos, está formado por las dos primeras iniciales del nombre, y las del primer y el segundo apellido.

 

 

 

 

+ info PORTES OBERTES VIRTUALS

Aquest any, la preinscripció es pot presentar telemàticament o presencialment.

OPCIÓ PRESENCIAL 

Si no ho pots fer telemàticament l’has de fer presencialment, cal demanar cita prèvia a partir del dia 13 de maig als telèfons següents:

603 55 48 66 (missatge whatsApp / 93 354 95 81 (a partir de dimecres 13 de maig)

El termini per presentar la sol·licitud presencialment amb cita prèvia és del 19 al 22 de maig de 2020. 

OPCIÓ TELEMÀTICA. 

El termini per presentar la sol·licitud telemàtica és del 13 al 22 de maig de 2020

A continuació teniu l’enllaç on explica pas a pas com fer-ho: PREINSCRICIÓ TELEMÀTICA

PREINSCRICIÓ TELEMÀTICA

És molt important enviar un email a l’escola a8075670@xtec.cat amb:

El resguard de la sol·licitud.

La documentació escanejada o fotografiada: 

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documents per al·legar punts: carnet de família monoparental; carnet de família monoparental; certificat renda mínima, … 

+ info CONSULTA PLACES VACANTS (CAL POSAR CODI DE CENTRE 08075670)

+ info quotes curs 20/21

+ info Consorci d’Educació de Barcelona