Servei comunitari

Servei comunitari a la Casa Pairal

Catalunya prové d’una llarga tradició de participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. La nostra societat s’ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que han pres una opció de compromís vers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú i a la millora constant de les condicions de vida.

L’educació és una eina de millora social, que ha de ser capaç de formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. En aquest sentit, a més de la competència lingüística o la matemàtica, cal anar avançant també en aquelles competències que recullen certs valors i habilitats cíviques.

En aquest marc, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

L’Institut Vilatzara té una llarga trajectòria de treball transversal amb sensibilitat social. Aquesta sensibilitat treballada amb els alumnes es pot copsar en els múltiples projectes i en tots ells hi ha inclosa una preocupació pel context proper tot tenint en compte l’ampli ventall de les diferents realitats socials.

És per tot això que el projecte de servei comunitari ens ha semblat una oportunitat més per donar forma a treballs ja existents. Concretament, l’experiència positiva que hem tingut els últims anys en molts diversos àmbits i accions amb la Casa Pairal de Vilassar de Mar, ens ha fet plantejar una col·laboració de servei comunitari amb aquesta entitat. És per això que el nostre projecte es vehicularà entorn d’accions directes d’acompanyament d’avis.

A la Casa Pairal cada dia s’organitzarà un taller on es pretén que l’alumnat, acompanyat per personal de la pròpia entitat, acompanyi l’avi. Els tallers que es realitzaran seran: facioteràpia, berenars de l’àvia, cosmètica natural, jocs tradicionals i remeis naturals.

Aquest servei comunitari d’acompanyament d’avis es vehicularà des de la matèria de Valors ètics (Ethical values) ja que els continguts que s’hi treballen aquest tercer trimestre són els Serveis comunitaris. Així doncs el professorat que imparteix la matèria en farà un seguiment i avaluació del servei a la Casa Pairal.