Plurilingüisme

Projecte que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.  

L’institut Vilatzara forma part del Grup d’experimentació per al plurilingüisme des del curs 2014-2015 i així dóna continuïtat i consolida l’aplicació del programa de Llengües estrangeres  PELE (Learning by doing and Learning through doing) ja iniciats a partir de 2007.

Des d’aquest projecte treballem:

  • l’aprenentatge en anglès d’alguna part de les matèries. Hi ha previstes actuacions a primer, segon, tercer i quart, en matèries comunes del currículum amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa, utilitzant l’anglès  en contextos i àmbits diversos per afavorir el seu domini. És doncs una bona oportunitat  per a l’alumnat que vulgui millorar el domini de la llengua anglesa.
  • la consolidació de l’aprenentatge de segones llengües estrangeres: Francès o Alemany, amb una demanda del 80% a 1r, 2n i 3r d’ESO, ja sigui Alemany o bé Francès.
  • En la col·laboracions i intercanvis lingüístics amb altres centres educatius europeus. Per aquest curs, hi ha previst dos intercanvi amb instituts d’Alemanya.
  • L’aprenentatge de continguts no lingüístics en projectes i/o aprenentatges actius, procurant fer la versió anglesa del productes finals.
  • Aprofitar totes les oportunitats per tal que el nostre alumnat expliqui les seves activitats i treballs en anglès. Ja sigui en visites de grups de professors d’altres escoles europees, intercanvis d’alumnat entre centres europeus, la participació del nostre alumnat en certàmens nacionals, estatals i/o internacionals, d’altres.
  • L’ús de recursos per a les diferents àrees: web, textos, materials audiovisuals,etc.. .. variada, en versió original.