Reinici d’activitats virtual el 14 d’abril

Des del Departament d’Educació no han establert una data concreta d’incorporació a les aules presencials, per tant, la docència a partir del 14 d’abril continuarà sent de forma virtual. En aquest sentit, a mesura que el Departament ens faci arribar instruccions que afectin l’avaluació o altres aspectes formatius de l’alumnat us les comunicarem.

Ens trobem en una situació excepcional i no prevista i, per tant, entenem que sorgeixin dubtes i neguits amb relació al seguiment. Si necessiteu comunicar-vos amb el centre ho podeu fer mitjançant l’espai contacte que trobareu a la pàgina web del centre o a través dels tutors/es de cada grup, els  seus correu electrònics estan accessibles a la nostra intranet iEduca.

L’oficina d’accés a la Universitat ens ha informat del nou calendari de les proves d’accés a la Universitat (PAU). La convocatòria ordinària es celebraria el dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol de 2020.  No obstant això i tenint en compte la situació generada pel Covid-19 afegeixen “cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia